Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 28. maj 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

16. Klage vedrørende fraflytning m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-31-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende fraflytning m.v.