Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 28. maj 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

15. Klage vedr. fraflytning m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-28-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedr. fraflytning m.v.