Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 28. april 2020
Mødested: Microsoft Teams-møde

Dagsordenpunkter

10. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning