Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 27. september 2019
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

28. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

29. Klage vedrørende leje i opsigelsesperioden