Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 27. september 2019
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

29. Klage vedrørende leje i opsigelsesperioden

Sagsnr.: 03.09.00-K02-17-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende leje i opsigelsesperioden