Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 27. september 2019
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

28. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-16-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning