Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 27. juni 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

22. Klage vedrørende mangler

23. Klage vedrørende fraflytning