Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 27. juni 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

23. Klage vedrørende fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-59-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende fraflytning