Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 27. maj 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

26. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

27. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

28. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

29. Klage vedrørende udbedring af mangler