Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 27. maj 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

27. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-7-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning