Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 27. januar 2014
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

1. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

2. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

3. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning