Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 27. januar 2014
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

2. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-44-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning