Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 26. november 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

40. Indsigelse mod forbrugsopgørelse

41. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning