Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 26. november 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

48. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

49. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning