Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 26. oktober 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

45. Forhåndsgodkendelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-51-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Forhåndsgodkendelse