Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 26. juni 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

25. Klage vedrørende elregnskab

26. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning