Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 26. juni 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

25. Klage vedrørende elregnskab

Sagsnr.: 03.09.00-K02-3-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende elregnskab