Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 26. april 2019
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

12. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

13. Klage vedrørende fraflytning