Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 26. april 2019
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

12. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-40-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

13. Klage vedrørende fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-1-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende fraflytning