Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 25. oktober 2019
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

32. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

33. Klage vedrørende indsigelse mod vandregnskab

34. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning