Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 25. oktober 2019
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

32. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-18-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

33. Klage vedrørende indsigelse mod vandregnskab

Sagsnr.: 03.09.00-K02-22-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende indsigelse mod vandregnskab

 

34. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-24-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning