Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 25. oktober 2019
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

32. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-18-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning