Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 25. oktober 2019
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

33. Klage vedrørende indsigelse mod vandregnskab

Sagsnr.: 03.09.00-K02-22-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende indsigelse mod vandregnskab