Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 25. juni 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

19. Klage vedrørende vandregnskab

20. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

21. Klage vedrørende forbrug