Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 25. juni 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

21. Klage vedrørende forbrug

Sagsnr.: 03.09.00-K02-3-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende forbrug