Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 25. juni 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

19. Klage vedrørende vandregnskab

Sagsnr.: 03.09.00-K02-37-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende vandregnskab