Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 25. maj 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

19. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

20. Klage vedr. varme samt fraflytning