Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 25. maj 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

20. Klage vedr. varme samt fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-5-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedr. varme samt fraflytning