Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 25. marts 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

15. Klage vedrørende lejens størrelse m.v.

16. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning m.v.

17. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

18. Klage vedrørende manglende tilbagebetaling af depositum

19. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning