Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 25. marts 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

19. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-50-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning