Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 25. marts 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

18. Klage vedrørende manglende tilbagebetaling af depositum

Sagsnr.: 03.09.00-K02-58-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende manglende tilbagebetaling af depositum