Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 25. marts 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

16. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-63-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning m.v.