Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 25. marts 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

15. Klage vedrørende lejens størrelse m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-60-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse m.v.