Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 25. februar 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

8. Klage vedrørende lejens størrelse m.m.

9. Tvist om istandsættelse ved fraflytning

10. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning