Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 25. februar 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

8. Klage vedrørende lejens størrelse m.m.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-62-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse m.m.

 

9. Tvist om istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-72-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Tvist om istandsættelse ved fraflytning

 

10. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-49-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning