Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 25. februar 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

10. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-49-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning