Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 24. juni 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

33. Klage vedrørende lejens størrelse

34. Klage vedrørende lejens størrelse

35. Klage vedrørende regulering af depositum

36. Klage vedrørende regulering af depositum

37. Klage vedrørende regulering af depositum