Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 24. juni 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

37. Klage vedrørende regulering af depositum

Sagsnr.: 03.09.00-K02-23-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende regulering af depositum