Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 24. juni 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

35. Klage vedrørende regulering af depositum

Sagsnr.: 03.09.00-K02-11-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende regulering af depositum