Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 24. juni 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

34. Klage vedrørende lejens størrelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-1-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse