Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 24. juni 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

33. Klage vedrørende lejens størrelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-3-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse