Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 24. maj 2019
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

17. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

18. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

19. Klage vedrørende elregnskaber samt fraflytning