Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 24. maj 2019
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

17. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-6-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning