Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 24. april 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

15. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning m.v.

16. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

17. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning m.v.