Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 24. april 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

16. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-29-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning