Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 24. februar 2014
Mødested: Mødes på adressen, herefter i lokale A3.25

Dagsordenpunkter

4. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-45-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning