Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 24. februar 2014
Mødested: Mødes på adressen, herefter i lokale A3.25

Dagsordenpunkter

7. Klage vedrørende forbrug

Sagsnr.: 03.09.00-K02-33-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende forbrug