Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 23. maj 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

18. Klage vedrørende mangler

19. Klage vedrørende fraflytning

20. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning