Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 23. maj 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

18. Klage vedrørende mangler

Sagsnr.: 03.09.00-K02-5-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende mangler

 

19. Klage vedrørende fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-59-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende fraflytning

 

20. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-61-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning