Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 23. maj 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

19. Klage vedrørende fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-59-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende fraflytning